Financiële buffer moet stap naar werk in Rotterdam vergroten

13 February 2024, 07:05 uur
Politiek
mainImage
Gemeente Rotterdam
Wethouder Versnel (VVD)

In het kader van het gemeentelijk project ‘Met Inkomenszekerheid naar Werk’ start Rotterdam dit voorjaar met een pilot die een financiële buffer moet garanderen voor uitkeringsgerechtigden die overgaan naar (meer) parttime werk. Met de uitvoering hiervan denkt de verantwoordelijke wethouder Versnel de economische zelfstandigheid en zelfontplooiing van Rotterdammers met een bijstandsuitkering op weg naar onafhankelijkheid van uitkering te kunnen vergroten.

Binnen dit project wordt onderzocht welke belemmeringen de burger ervaart rondom werk; en op welke wijze kan worden bijgedragen aan het wegnemen van die belemmeringen.

‘’Wanneer een uitkeringsgerechtigde parttime werkt, kan dat inkomensschommelingen veroorzaken. Deze schommelingen ontstaan omdat dergelijke inkomsten vaak pas achteraf kunnen worden gekort of moeten worden gecorrigeerd. Ze creëren financiële onzekerheid en kunnen de kans op problemen vergroten met bijvoorbeeld de betaling van vaste lasten’’, aldus Versnel.

‘’Met deze buffer willen wij deze onzekerheid grotendeels wegnemen. Bij deelname aan de buffer wordt gebruik gemaakt van een derdenrekening waarop het salaris en de uitkering worden gestort. Vanuit deze derdenrekening ontvangt de bijstandsgerechtigde elke maand een gegarandeerd inkomen.’’