mainImage

Formateurs presenteren coalitieraamwerk

Afbeelding is niet meer beschikbaar
15 mei 2018, 14:52 uur
Politiek

De formateurs Pieter Duisenberg (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) overhandigen komende donderdag aan alle fractievoorzitters van de politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hun concept-raamwerk, dat in hun ogen – conform het advies van de eerdere verkenners - voldoet aan een ‘inhoudelijke, ambitieuze en verbindende agenda voor de grote opgaven van Rotterdam en een stabiel en gedragen bestuur.’

Alle fracties worden na de presentatie aan het presidium gevraagd om zo snel mogelijk daarna één op één met de formateurs in gesprek te gaan voor verdiepende vragen. ‘’Anders dan in de voorgaande fasen, verwachten wij dat deze gesprekken naast een inhoudelijke oriëntatie, ook inzicht geven in mogelijke samenstelling(en) van een te vormen coalitie’’, aldus Duisenberg en Rosenmöller. ‘’Zodra wij de opbrengst van de gesprekken hebben verwerkt, presenteren wij een definitief raamwerk en doen wij een voorstel over partijen die aan de hand van het raamwerk in gesprek kunnen over een te vormen college.’’

De afgelopen twee weken hebben de formateurs gesprekken gevoerd met een klein aantal maatschappelijke organisaties uit kringen van het onderwijs, bedrijfsleven, haven, verder met de initiërende partijen VVD en GroenLinks en met de ondertekenaars van de klimaatoproep.


Foto: Digitaal Dagblad