Fout bij betaald parkeren in Rotterdam triggert Den Haag

13 February 2024, 06:30 uur
Politiek
mainImage
Richard de Mos (r), op de foto met oud Rotterdams raadslid Dries Mosch

Hart voor Den Haag, de politieke partij van Richard de Mos in Den Haag, wil dat er een Rekenkameronderzoek komt naar de uitbreiding van het betaald parkeren. “Eerder bleek uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer dat de gemeente Rotterdam in een groot deel van de stad betaald parkeren heeft ingevoerd terwijl dat niet echt nodig was. In haar rapport 'Parkeren herwaarderen, effecten, kosten en baten van betaald parkeren' werd duidelijk dat betaald parkeren 'op oneigenlijke gronden' is gebeurd. De parkeerdruk was helemaal niet zo hoog en in sommige gebieden was de daling van de parkeerdruk ook na de maatregel beperkt,” aldus Hart voor Den Haag.

Ook over de verschuiving van het straatparkeren naar parkeren in garages bleek het Rotterdamse college geen zicht te hebben of dit doel met betaald parkeren werd bereikt.

“Systematische en periodieke monitoring ontbreekt stelde de Rotterdamse Rekenkamer. De Rekenkamer in de Maasstad adviseerde ook om een actuele kadernota voor het parkeerbeleid op te stellen en om de afschaffing of herziening van betaald parkeren in bepaalde gebieden te overwegen. Dat zijn zaken die ook uit een Haags Rekenkameronderzoek kunnen komen”, aldus de fractie van de Hart voor Den Haag.