Dagblad010 | Gebiedscommissie: kritiek op werkwijze college B&W

Gebiedscommissie: kritiek op werkwijze college B&W

mainImage

De gebiedscommissie Centrum wil beter gehoord worden door het Rotterdamse stadsbestuur. In een brief aan het College van B&W vragen de leden om een persoonlijk gesprek met verantwoordelijk wethouder Barbara Kathmann (PvdA). De commissieleden verwijten het college dat men té laat op gevraagde en ongevraagde adviezen reageert en reacties daarop niet goed onderbouwd. Ook zouden aanvragen voor adviezen té laat binnenkomen, vinden de leden.

‘’Er zijn voorbeelden te over, maar denk aan het advies over het experiment in de Witte de Withstraat met de sluitingstijden van de horeca, over vergroening op de Schiedamsevest, het inzaaien van bloemen op grasvelden en zelfs het advies over rattenoverlast in het centrum waar geen gevolg aan gegeven is’’, schrijft men aan het stadsbestuur.

‘’Bovendien lukte het de afgelopen twee jaar consequent niet dat het college binnen de zelf gestelde termijn van zes weken reageert op (on)gevraagde adviezen. Pas toen het college klaar was met de tour door de gebieden werd feestelijk aangekondigd dat 90% van de adviezen beantwoord was. Maar die beantwoording is vaak buiten de termijn en lang niet altijd goed onderbouwd. De gebiedscommissie ziet dan ook graag dat het college inhoudelijk beter onderbouwde reacties geeft.’’

De commissieleden stellen dat verder dat gebiedscommissies gezien worden als ‘een verplicht vinkje om te zetten’. Volgens de briefschrijvers is dat schadelijk, omdat er bij bewoners dan onterechte verwachtingen geschept worden.  ‘’Maar doordat het college, dat naar eigen zeggen de gebieden en participatie hoog in het vaandel heeft, er zo weinig inhoudelijks mee lijkt te doen, is die participatie nog te vaak voor niets.’’


De schrijvers stellen ook dat dit door meerdere gebiedscommissies als probleem wordt ervaren. In een gesprek met wethouder Barbara Kathmann hoopt de gebiedscommissie tot een betere afstemming te komen over de werkzaamheden.


Foto: Erwin Loenen