Geen camera's in Park16hoven - D66: privacy, privacy, privacy

26 November 2022, 07:00 uur
Politiek
mainImage
Lansink-Bastemeijer

Er komen geen veiligheidscamera’s in de nieuwbouwwijk Park16hoven. Burgemeester Aboutaleb vindt het te vroeg. Allereerst moeten er (in het kader van de privacy, het stokpaardje van D66) lichtere maatregelen worden uitgelopen. Bovendien moet er een goed beeld zijn van zware en structurele openbare ordeverstoringen ter plaatse. Dat is (nog) niet het geval. Teleurgestelde bewoners zeggen: eerst moet het kalf kennelijk verdronken zijn, voordat men de put dempt.

Park16hoven kwam negatief in het nieuws na meerdere pogingen tot overval onder bedreiging van messen. Het overkwam op klaarlichte dag zelfs kinderen van 12 tot 13 jaar oud door jongeren op scooters. Later nog een keer een vrouw, die zich via bossages ternauwernood kon redden.

Fractievoorzitter Lansink-Bastemeijer van de VVD vroeg er aandacht voor bij de burgemeester, die inmiddels wel een aantal andere maatregelen heeft laten treffen. Er wordt vaker gesurveilleerd door de politie, zowel in uniform als burger. Het Flexteam van de politie levert hier een bijdrage aan, net als de politie te paard.

Ook voor de handhavers van Stadsbeheer is het surveilleren in het park prioriteit. Er heeft inmiddels een HIC-actie met de bakfiets plaatsgevonden, terwijl de bewoners zich verenigd hebben in een buurtpreventieteam.