Geen extra fietsbrug over de Rotte

27 April 2021, 23:40 uur
Politiek
mainImage
Ruud Zwart

Er komt geen extra brug (derde) over de Rotte. De twee bestaande oeververbindingen (Prinses Irenebrug en Philips Willembrug) zijn in de ogen van omwonenden ruimschoots voldoende. Ze vinden de landschappelijke nadelen van zo’n ingreep te groot. Het vrije landschap wordt daarmee doorbroken.

Het stadsbestuur was op initiatief van CDA-raadslid Eskens door de gemeenraad gevraagd om de bouw van zo’n derde brug te onderzoeken, maar ook de prijs viel zwaar tegen. Bovendien is de ontbrekende schakel in het fietsroutenetwerk niet aangetoond.

Daar komt in de overweging bij dat er op termijn geen sprake is van een toename van de verkeersbewegingen op die locatie. De enige kans om de derde brug te realiseren was ter hoogte van de Bergse Linker Rottekade 218 geweest, maar dan zou er een voetpad naar de Piet van de Polsingel opgewaardeerd moeten worden. Dat kon niet zonder een juridische procedure.