Dagblad010 | Geen fraude, wel raadsels rond de invalidenparkeerplaatsen
mainImage

Geen fraude, wel raadsels rond de invalidenparkeerplaatsen

Buitenhofstraat, met de bordenparade
15 september 2021, 19:28 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Er mag dan geen fraude geconstateerd zijn bij het verstrekken van invalidenparkeerplaatsen in straten die daarin grossierden, wel resteert er mist. Vooral met betrekking tot de 800 keuringen voor een gehandicaptenparkeerkaart die in coronatijd telefonisch zijn uitgevoerd.

Op de vraag van VVD-raadslid Van Groningen of er een verband bestaat tussen de genoemde straten (met veel invalidenparkeerplaatsen) en die 800 keuringen antwoordt verkeerswethouder Bokhove: ‘’De overweging om een keuring via een telefonisch consult te doen is niet gebieds- of locatiegebonden, maar afhankelijk van beschikbare informatie over de aandoening van de aanvrager. Vanuit die overweging hebben ook bij aanvragers in genoemde straten keuringen via een telefonisch consult plaatsgevonden.’’

Volgens Bokhove worden keuringen via een telefonisch consult niettemin zorgvuldig uitgevoerd en leiden die uitsluitend in duidelijke medische situaties tot een positief advies met betrekking tot de toewijzing van een gehandicaptenparkeerkaart. ‘’In 2020 zijn ruim 2600 aanvragen gedaan voor een medische keuring. Tijdens de corona crisis zijn 800 medische keuringen op basis waarvan de vergunning is verstrekt telefonisch gedaan.”

Van Groningen: ‘’Door één arts per gebied?’’

Bokhove: ‘’Nee. Het betreft verschillende artsen. De beschikbare artsen worden willekeurig toegewezen aan aanvragen om medische keuring. Er zijn in totaal zeven artsen die spreekuur voeren.’’

Van Groningen: ''Zijn alle onafhankelijke artsen aangesloten bij de GGD of SMA?’’

Bokhove: ‘’Ja.’’

Van Groningen: ‘’Op welke wijze kan iemand telefonisch vaststellen of iemand kan lopen?’’

Bokhove: ‘’Op grond van het vraaggesprek tussen arts en aanvrager (anamnese) en eventueel aanvullende medische informatie die beschikbaar wordt gesteld door de aanvrager en/of een behandelend specialist kan de arts soms al een advies geven zonder de aanvrager te hebben gezien. Dit zal meestal het geval zijn bij duidelijke situaties. Voorbeelden hiervan zijn progressieve ziekten, zoals Alzheimer, Parkinson en ALS. In alle andere gevallen waarbij de arts met de anamnese en aanvullende informatie geen advies kan uitbrengen of waarbij het duidelijk is dat het advies negatief zal worden, wordt de aanvrager alsnog opgeroepen voor een fysiek spreekuur.’’

Raadsels

Bij het zoeken naar de oorzaak van de gehandicaptenbordenparade aan borden in de Buitenhofstraat, Fuchsiastraat, Riederstraat, Kiefhoekbuurt, Veeluststraat en in het tweede deel van de Rosenveldtstraat aan de kant van de Rosier Faasenstraat, bestaat er – als men de brief van Bokhove aan Van Groningen leest – verder ook geen voor de hand liggende correlatie tussen de parkeerdruk in die straten (en wijken) en het aantal aanvragen voor de gehandicaptenparkeerkaart.

Bokhove: ‘’Om dat statistisch te kunnen aantonen zijn er in het verleden te weinig parkeerdrukmetingen uitgevoerd. Wel zien we binnen de betaald parkeergebieden dat het aantal aanvragen in parkeersectoren met een wachtlijst voor vergunninghouders (mate van parkeerdruk) op hoofdlijnen dezelfde stijgende trend als in parkeersectoren zonder wachtlijst.’’

Geen fraude dus, wel raadsels.