mainImage

Geen korting voor gastparkeerders in de Rotterdamse wijken

26 juni 2022, 06:55 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Autoparkeerders die niet in de wijk wonen en ’s avonds de plekken in bezit nemen van de bewoners die daardoor moeten uitwijken, die zijn niet populair. Menige wijk die met dit probleem te maken heeft, vooral als de parkeervoorschriften per wijk verschillen. Toch kan het zijn dat de gastparkeerders een zorgreden hebben om een schaarse plek te claimen. Raadslid Ellen Verkoelen van 50Plus vroeg per motie aan de gemeenteraad of er rekening gehouden kon worden met deze gastparkeerders, niet zelden kinderen van ouderen. Het meerderheidsantwoord (van de nieuwe coalitie, plus Vonk van de ChristenUnie) was nee.

En de nieuwe mobiliteitswethouder Karremans? Hij nam de motie niet mee in zijn advies aan de raad. Dus blijft het nog even een raadsel of hij het bestaan van het gastparkeerderschap serieus neemt. Verkoelen doelde daarmee op mensen die met de auto hun dierbaren komen bezoeken dan wel verzorgen.

‘’Het nieuwe stadsbestuur wil het betaald parkeren overal tot 23.00 uur uitbreiden, maar ook de kosten van de eerste parkeervergunning met 20% verlagen. Maar niet als het wijkvreemde parkeerders betreft. En dat zijn vaak mensen die  hun dierbaren komen opzoeken’’, aldus Verkoelen, die daarom verzocht die 20% korting ook voor die mensen van toepassing te laten zijn. CDA en Forum voor Democratie waren het er barmhartig ook mee eens, net als de fysieke linkerflank in de raadzaal. De coalitie - die de meerderheid heeft - niet.