mainImage

Geen quotum op het helpen van mensen in nood in Rotterdam

21 juni 2022, 07:10 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De Rotterdamse fracties van ChristenUnie en CDA willen dat ieder noodhulpverzoek wordt beoordeeld op basis van noodzaak en mogelijkheden en er in Rotterdam geen sprake mag zijn van een quotum voor asielzoekers en/of statushouders. In het coalitieakkoord wordt niet expliciet maar wel impliciet een quotum op asielzoekers genoemd van 500. De raadsleden Vonk en Segers-Hoogendoorn willen dit getal komende donderdag in de gemeenteraad van tafel.

 ‘’De mate waarin een beroep op Rotterdam wordt gedaan is afhankelijk van veel factoren en daarmee is de omvang niet te voorspellen. Met de Oekraïne-crisis is nog maar weer eens gebleken hoe groot de veerkracht en bereidheid van heel veel Rotterdammers is. De stad is meer dan prima in staat om die hulp te bieden’’, zegt CU-raadslid Tjalling Vonk.

Hij vindt – net als Segers-Hoogendoorn – dat de onvoorspelbaarheid in de omvang van de noodzakelijke hulp ieder getal - dat een grens zou moeten vormen – arbitrair maakt. ‘’Het stellen van een getal als grens creëert nieuwe ongewenste vraagstukken en dilemma's zonder datje er een probleem mee oplost. Dit laatste niet past bij een college wat graag pragmatisch problemen op wil lossen en wil doen wat werkt’’, aldus Vonk.


Foto: ANP