mainImage

Weinig steun voor DENK-motie armoedegelden

Afbeelding is niet meer beschikbaar
14 juni 2018, 14:37 uur
Politiek

Als de besteding van rijksgelden voor specifieke doelen uiteindelijk niet volledig bij de specifieke doelen terecht komen, liggen daar volgens het stadsbestuur ‘technische redenen’ aan ten grondslag. Maar die werkten vandaag in de gemeenteraad bij de behandeling van de jaarrekening meer argwaan dan duidelijkheid in de hand. Vooral als gelden gebruikt worden voor algemene middelen, terwijl ze voor de armoedebestrijding zijn bestemd.

DENK vond dat alle Kleinsma-middelen geoormerkt tot werkelijk de laatste cent naar de Kleinsma-doelen moest en kreeg daarbij steun van de eenmansfractie van 50+, die het via raadslid Ellen Verkoelen ‘ronduit schandalig vond dat dit niet was gebeurd.’ De motie werd niet gesteund door onder meer PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, Leefbaar Rotterdam en D66. l

Er bestond overigens ook bij Adriaan Visser, de wethouder van financiën, geen enkele twijfel over de juistheid van het verzoek van DENK en 50+. Maar zijn uitleg kwam er – kort door de bocht – op neer, dat het ‘technisch’ niet altijd kan en als daarop voor de armoedebestrijding een uitzondering gemaakt zou worden ‘dat dit weer consequenties heeft voor andere middelen, bijvoorbeeld bestemd voor infrastructuur en duurzaamheid.’

Visser ontraadde de Raad dan ook in te stemmen met de motie van DENK-raadslid Achbar, die – met in het achterhoofd dat één op de vier kinderen in Rotterdam in armoede opgroeit – in de toekomst een minutieuze verdeling van de Kleinsma-middelen voorstelde en het liefst ook zou zien dat er een reparatie zou plaatsvinden waar het is fout gegaan.

De motie ‘De middelen voor Armoedebestrijding voor Armoedebestrijding’ werd in een, op verzoek van DENK, hoofdelijke stemming verworpen met 33 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Drie raadsleden waren afwezig.


Foto: Digitaal Dagblad