GL hoopt op steun kabinet voor eigen stikstofwet

21 April 2020, 18:18 uur
Politiek
mainImage
ANP
Laura Bromet (Groenlinks).

GroenLinks roept het kabinet op tot samenwerking bij de aanpak van het stikstofprobleem. De linkse oppositiepartij ziet in de deze week uitgelekte plannen veel raakvlakken met de stikstofwet die zijzelf heeft opgesteld, in samenwerking met zowel natuur- als werkgeversorganisaties.

Als de uitgelekte plannen kloppen, dan komen ze in grote lijnen overeen met wat GroenLinks voor ogen heeft, stelt Tweede Kamerlid Laura Bromet vast. Volgens ingewijden wil het kabinet de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro uitgeven om de stikstofcrisis tegen te gaan. Daarvan is 3 miljard bestemd voor natuurherstel en 2 miljard voor maatregelen om minder stikstof uit te stoten.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de plannen en doelstellingen wettelijk worden vastgelegd en heeft daarvoor volgens Bromet al een wet klaarliggen. Die kan bovendien op "breed maatschappelijk draagvlak" rekenen, doordat zowel ondernemers in de bouw als natuurbeschermers er aan hebben meegewerkt.

Het kabinet wil onder meer dat er een norm komt voor de stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden. In de helft van die gebieden moet de neerslag uiterlijk 2030 onder de kritische grens komen, moet in de wet worden vastgelegd. Vooral dat wettelijke kader is belangrijk voor GroenLinks. De partij wil per sector de stikstofvermindering vastleggen. Voor de landbouw geldt dat de uitstoot waar die sector voor verantwoordelijk is, in 2030 gehalveerd moet zijn.

"Ik roep het kabinet op om samen met ons op te trekken", zegt Bromet. "Dat lukte bij onze klimaatwet en dat moeten we nu weer voor elkaar krijgen. Zodat we de natuur herstellen en er weer ruimte komt om huizen te bouwen." Volgens GroenLinks is het "zonde nu nog langer tijd te verspillen".

Onder meer de bouw van woningen staat op een veel lager pitje sinds de Raad van State eind mei vorig jaar een streep zette door de manier waarop tot dan toe vergunningen werden verleend. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de bescherming van kwetsbare natuurgebieden tegen schadelijke stikstofverbindingen niet goed genoeg was geregeld.

 


Door: ANP