Gouden tip Reitema (PvdA) helpt mee aan info over schuldensanering

10 June 2024, 16:55 uur
Politiek
mainImage
PvdA
Sarah Reitema

De uitgebreide tip van het Rotterdamse PvdA-raadslid Sarah Reitema hoe men in de kansarme wijk Immerloo in Arnhem schulden van gezinnen saneerde, is niet voor niets geweest. Het droeg bij aan de informatievoorziening. Rotterdammers weten nu dat er op dit terrein ook in hun eigen stad actie is. Niet via de gemeente - waar Reitema expliciet naar vroeg - maar op initiatief van de Stichting Nieuw Vaarwater, onderdeel van de charitasorganisatie Verre Bergen (*). Gezinnen worden snel en kosteloos uit de schulden geholpen door direct na het afsluiten van een saneringskrediet door de Kredietbank Rotterdam dit krediet af te lossen. Deze aflossing hoeft niet terugbetaald te worden.

‘’De aanname is dat door deze snelle aflossing van het saneringskrediet het toekomstperspectief van het gezin, en met name van de kinderen, sneller zal verbeteren. Onderzoek onder de ouders uit de deelnemende gezinnen zal moeten uitwijzen of deze aanname klopt’’, aldus armoedewethouder Mohamed-Hoesein. ‘’Naast het aflossen van het saneringskrediet biedt Nieuw Vaarwater de deelnemers ook ondersteuning bij het weer financieel redzaam worden.’’

Reitema wees de Rotterdamse wethouder eerder op de aanpak van Arnhem in ongeveer vijftig gezinnen in de armste wijk van Nederland. ‘’Daar hoopt men hiermee aan te tonen dat als schulden zijn verdwenen, andere problemen zoals verslaving, huiselijk geweld en werkloosheid, sneller en beter kunnen worden aangepakt. Het is dus een verregaander middel dan saneringskrediet. In de toelichting van het experiment wordt beargumenteerd dat het opkopen van schulden weleens effectiever beleid zou kunnen zijn dan het huidige’’, zei Reitema.

‘’In Nederland'' voegde ze eraan toe, ''worden namelijk elk jaar 17 miljard euro aan kosten gemaakt voor het oplossen van problematische schulden, maar de totale meerwaarde van alle schulden bedraagt slechts 3,5 miljard omdat het vaak niet lukt om alle schulden te innen. Het Arnhemse college schrijft dan ook dat de schulden en incasso-industrie veel geld verdient aan schulden en bijkomende incasso eisen en boetes, en dat schulden een verwoestend effect hebben op mensen en het oplossen van andere problemen in de weg staat.’’

(*) De filantropische Stichting De Verre Bergen is in het leven geroepen door de Holland Amerika Lijn-erfgenamen Martijn van der Vorm en zijn neef Carel Ole. Zij steken al jaren (ook via de Stichting Droom & Daad) vele tientallen miljoenen in allerlei sociale en culturele projecten met name in Rotterdam.