GroenLinks dramt nog even door over sluiting luchthaven

20 March 2023, 07:00 uur
Politiek
mainImage
Rechts het nog niet vergeten GroenLinks-raadslid Postma

Tijdens de eerstkomende gemeenteraadsvergadering wordt Rotterdam nog even herinnerd aan het oude raadslidmaatschap van GroenLinkser Postma, die vier jaar lang nachtdroomde van een groen woonpark op de plek van de luchthaven op Zestienhoven. Dat wil zijn partij nog steeds. Alleen het huidige stadsbestuur niet. Toch weerhoudt dat de fractie van het Rotterdamse GroenLinks er niet van om er nog een keer met de nieuwe gemeenteraad over te willen debatteren. Donderdag is het zover.

Zonde van de tijd, vindt men in Leefbaar- en VVD-kringen. Een recent onderzoek wees namelijk uit dat tweederde van de Rotterdammers het belangrijk vindt dat hun stad een luchthaven heeft. En als dat onderzoek zich zou hebben uitgebreid naar alle omliggende gemeenten zou dit aantal ongetwijfeld nog hoger zijn geweest, omdat daar de oudere Rotterdammers wonen.

Bovendien is sluiting van de luchthaven voor de woningbouwopgave niet nodig. Het toevoegen van 50.000 woningen als stadsopgave gebeurt op locaties die daarvoor al zijn aangewezen zodat ruimtelijk in de toekomstige behoefte voor de komende jaren kan worden voorzien.

Daarnaast vereist het opheffen van het luchthavenbesluit de instemming van Tweede en Eerste Kamer op voorstel van het bevoegd gezag en er zijn geen aanwijzingen dat de minister van het huidige beleid (Luchtvaartnota 2020- 2050) daarvan wil afwijken.

‘’In het huidige coalitieakkoord in Rotterdam is opgenomen dat de luchthaven open blijft. Een lobby voor sluiting zou daar averechts op staan en wordt daarom niet gevoerd’’, aldus wethouder Karremans ten overvloede, die ook nog eens fijntjes opmerkt dat met het verwerven van gronden en het beëindigen van lopende erfpachtcontracten hoge kosten zijn gemoeid.