GroenLInks: Hulpbrug A16 komt wel erg dicht bij de volkstuintjes

7 February 2023, 06:55 uur
Politiek
mainImage
Hoofdweg, met viaduct A16

De aanleg van de bypass die nodig is tijdens het vervangen van het breukgevoelige viaduct op de A16 ter hoogte van de Hoofdweg in Rotterdam gaat het naast de rijksweg gelegen volkstuinencomplex erg dicht naderen. Veel te dicht naar het oordeel van GroenLinks-raadslid Marvin Biljoen, die zich bovendien afvraagt wat er met de weg te halen bomen gebeurt. Worden die verplant of tijdelijk opgeslagen in het gemeentelijke bomendepot en later teruggeplaatst op hun originele plek?

Het is nog niet helemaal zeker of er voor de vervanging van het viaduct gekozen zal worden voor de bypass-variant (met vier rijstroken) aan westelijke kant, maar het is wel de meest aannemelijke optie, want de kosten zijn – in vergelijking met de andere oplossingen – relatief laag.

Duidelijk is dus dat de hulpbrug schade berokkent aan de natuur naast de A16. GroenLinks wil die beperkt houden en heeft verkeerswethouder Karremans daarom gevraagd welk ruimtelijk effect de ingreep precies heeft op flora/fauna en watersysteem bij de keuze van deze variant.

Volgens Biljoen wordt de groenstrook parallel aan de rijksweg tussen de Hoofdweg en Prinsenlaan bovendien door veel omwonenden gebruikt als wandelgebied. Onvermijdelijke vraag in dat verband is dus: kan men hier gedurende de werkzaamheden nog gebruik van maken?