GroenLinks krijgt de pick-up truck niet Rotterdam uit

3 March 2023, 07:00 uur
Politiek
mainImage
Raadslid Biljoen

Rotterdam is niet van plan om voor pick-up trucks en andere grotere voertuigen in Rotterdam andere parkeerregels in het leven te roepen dan de bestaande. Een voertuig dat langer is dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter mag binnen de bebouwde kom niet voor woningen of bedrijfsgebouwen staan. Die regel is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Raadslid Marvin Biljoen van GroenLinks had ze graag allemaal geweerd uit de straten – ook rijdend – omdat volgens hem ‘’niet alleen bewoners, maar ook ondernemers en verder het stads- en streekvervoerveel hinder van die pick-up trucks ondervinden’’. Vooral de veiligheid staat daarbij op het spel ‘’met name in de woonwijken waar veel kinderen spelen.’’

Uit Amerikaans onderzoek naar 'The Front Blind Zone" - de blindenhoek - blijkt dat maar liefst dertien kinderen vóór een pick-up truck op de straat kunnen zitten voordat een bestuurder dit opmerkt.

Verkeerswethouder Karremans geeft dat er sprake is van een verhoogd risico. Vooral als een pick’-up truck vanuit een stilstaande positie optrekt. ’’In dat geval zijn de blinde vlekken naast en onder zich groter dan in een kleinere auto. Maar al rijdende zijn de blinde vlekken kleiner.’’

De werkstad Rotterdam legt zich daarom liever toe op meer en meer verkeersveiligheidscampagnes en educatie aan verschillende doelgroepen. ''Vooral ook aan automobilisten die rijden in grotere voertuigen'', aldus Karremans. ‘’We richten onze wegen zo in dat bij een ongeval de letselschade zo beperkt mogelijk blijft en leren we kinderen de gevaren als gevolg van grotere voertuigen (dode hoek en blinde vlek) te herkennen.’’