GroenLinks vraagt naar discriminatie op Erasmus Universiteit

20 July 2021, 00:41 uur
Politiek
mainImage
Wikipedia

Raadslid Jimmy Smet van GroenLinks wil weten hoe het er in Rotterdam voorstaat met bestrijding van discriminatie, ongewenste intimiteiten en oneigenlijke werkdruk bij onderwijsinstellingen. Met name rondom de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

Zijn vraag naar nader onderzoek (aan onderwijswethouder Kasmi) komt voort uit de vaststelling van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat universiteiten hier te weinig aan doen.

Vorig jaar heeft de inspectie aan alle universiteiten gevraagd om op dit vlak actieplannen aan te leveren, maar die blijken ‘’onder de maat’’: te veel gericht op het individu ‘’waardoor het probleem niet bij de bron wordt aangepakt.’’

Smet: ‘’De inspectie stelt óók dat er te weinig aandacht is voor het inventariseren van de arbeidsrisico’s als gevolg van discriminatie. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de aanpak van discriminatie en daar maken we ons zorgen over.’’

Zijn concrete vraag aan Kasmi is: ‘’Is de Erasmus Universiteit in staat op eigen kracht dit alsnog aan te pakken en zo niet, op welke manier kan de gemeente hierin een rol spelen?’’