GroenLinks wil geen statushouder te kort doen

20 November 2023, 12:39 uur
Politiek
mainImage
Raadslid Vlieger

Larissa Vlieger, raadslid van GroenLinks, wil dat het stadsbestuur tempo maakt met het huisvesten van statushouders. Ondanks de verlaagde doelstelling zit er in Rotterdam niet veel schot in de afhandeling, ondanks dat de verantwoordelijke wethouder de gemeenteraad verzekerd had dat de stad zijn taakstelling zou halen.

‘’Het gevolg is nu onder andere een verscherpt toezicht door de Provincie. Dit kan dus onmogelijk stroken met de eerdere uitspraken van de wethouder die deden voorkomen dat de oude, hogere, taakstelling gehaald zou gaan worden’’, aldus de fractie van GroenLinks. ‘’Tevens blijft het voornemen de taakstelling te halen staan door de inzet van de doorstroomlocatie, die al wordt ingezet.’’

Beschikte wethouder Achbar niet over de juiste informatie of heeft u een inschattingsfout gemaakt? Het is een van de schriftelijke vragen van Vlieger, die benieuwd is of er nu alsnog concreet extra stappen worden gezet om te zorgen dat de taakstelling van 2023 gehaald gaat worden en als dat niet lukt of in 2024 de achterstanden worden ingehaald. GroenLinks wil geen statushouder te kort doen.