Het delen van 1 auto - de droom van de Partij voor de Dieren

16 April 2024, 05:55 uur
Politiek
mainImage
Unsplash

De achterban van de Partij voor de Dieren in Rotterdam komt niet uit de autobranche en de Rotterdammers die economisch van de autobranche afhankelijk zijn zullen de Partij voor de Dieren niet stemmen. PvdD-fractievoorzitter Van der Velden ziet namelijk de afzet van nieuwe auto’s liefst nog vandaag dalen, met in zijn ogen alle voordelen die hij maar bedenken kan, maar in elk geval: terugdringing in de uitstoot van broeikasgassen en allerhande schadelijke stoffen in de atmosfeer die vrijkomen tijdens het productieproces. Daarom is de lokale Partij voor de Dieren groot voorstander van het delen van de auto.

‘’Autodelen is belangrijk’’, zegt Van der Velden, ‘’omdat het bijdraagt aan minder autobezit en daarmee meer plek vrijspeelt in de openbare ruimte voor andere functies.’’

Hij is daarom happy met de wens van sommige inwoners van Rotterdam die zelfs een auto willen delen als ze in verschillende parkeerzones wonen. ‘’Ze zouden dan ook graag tweemaal een parkeervergunning voor een en dezelfde auto willen aanvragen, om zo het voertuig beurtelings te kunnen parkeren in de nabijheid van de woning. Maar dat kan nu niet’’, heeft Van der Velden teleurgesteld vastgesteld. In de gemeente Rotterdam kan als generiek uitgangspunt voor een auto slechts één vergunning worden aangevraagd.

Omdat Van der Velden in de wandelgangen van het stadhuis heeft gehoord dat verkeerswethouder Karremans zelf niet onwelwillend tegenover de afgifte van twee vergunningen staat, heeft hij die bereidheid nu officieel per brief gecheckt.