mainImage

Hillesluis in opstand tegen halvering budget bewonersinitiatieven

De moskee in Hillesluis
16 juli 2022, 22:48 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De wijkraad van Hillesluis heeft in een brandbrief aan wethouder Simons opgeroepen om het budget voor de bewonersinitiatieven terug te brengen naar het bedrag dat men door de jaren heen gewend was. Met het gehalveerde van nu kan men niet uit de voeten. Deze maand - juli - is het budget over 2022 al overschreden. ‘’We moeten nu geheel tegen de aard van de wijkraad in onze bewoners gaan aangeven dat participatie de rest van het jaar niet meer gewaardeerd dan wel gefaciliteerd wordt’’, laat voorzitter Çatıkkaş weten.

‘’We begrijpen dat er een gelijkwaardigheidsprincipe achter het nieuwe systeem zit om op die manier ook kleinere wijken voldoende mogelijkheden te bieden voor bewonersinitiatieven, maar in de praktijk leidt dit juist tot een grotere ongelijkheid.’’

Çatıkkaş: ‘’Hillesluis is een wijk waar veel bewoners leven op het minimum en een hoger percentage dan het stedelijk gemiddelde aantal kinderen opgroeit in armoede. De wijk is hun leefgebied, ze komen weinig voor activiteiten buiten de wijk en zijn dus voor een groot gedeelte aangewezen op het welzijn en de bewonersinitiatieven in de wijk’’.

In 2021 was er voor Hillesluis € 118.000,- beschikbaar voor bewonersinitiatieven, waarvan er €95.000,- is besteed. Dit jaar is er € 58.0001,- voor bewonersinitiatieven gebudgetteerd. ‘’De herverdeling van middelen door de gemeente heeft in de praktijk geleid tot hogere bedragen in gebieden met minder bewonersinitiatieven en lagere bedragen in gebieden waar deze bewonersinitiatieven juist veel belangrijker zijn.’’

Kan niet, vindt Hillesluis.

‘’Het is voor ons niet te verkroppen en onmogelijk om onze bewoners te vertellen dat bewonersinitiatieven de rest van het jaar niet meer gewaardeerd worden’’, aldus voorzitter Çatıkkaş.