mainImage

Hoe groot is nu de sociale woningvoorraad in Rotterdam?

1 november 2022, 06:57 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De fractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam duikt niet zelden diep in cijferrapporten en heeft nu weer ontdekt dat in de voortgangsrapportage van de Woonvisie Rotterdam staat dat 58,1 procent van alle woningen in Rotterdam op 1 januari 2021 toebehoorde aan de sociale voorraad. Maar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht een week terug cijfers uit waaruit bleek dat slechts 50,19 procent van alle woningen in Rotterdam op 1 januari 2021 toebehoorden aan de sociale voorraad. 

Raadslid Van der Velden heeft bouwwethouder Zeegers daarom gevraagd om nu eens in te gaan op de discrepantie tussen deze percentages, omdat het bijna de gewoonste zaak van de wereld wordt dat cijfers niet kloppen in de woonwereld. Hij zegt benieuwd te zijn naar haar antwoord. Verantwoordelijk over de wooncijfers in de genoemde periode lag toen overigens bij de VVD, maar dat is nog steeds een partij die deel uit maakt van het stadsbestuur.

Het vermoeden bestaat dat Rotterdam onbewoonde woonruimten meetelt. Gebeurt dit?, vraagt Van der Velden. En zo ja, om hoeveel woningen (in %) gaat dat? En worden woningen met daarin studentenhuishoudens ook meegeteld?

Van der Velden: ‘’Op de keper beschouwd is de kwestie van een gereguleerde huurprijs boven de liberalisatiegrens een zoveelste onduidelijkheid in het definiëren van wat een sociale huurwoning is. Het maakt de discussie over de werkelijke grootte van de sociale voorraad niet makkelijker.’’


Foto: Politie