Hoek van Holland mag windmolen en aangrenzende woningen bouwen

27 November 2023, 15:30 uur
Politiek
mainImage
Hans Chrikker
Duizenden inwoners zagen hun woning minder waard worden.

Bij de uitbreiding van woningbouw in de woonwijk Krimsloot in Hoek van Holland (ongeveer 1.000 woningen) speelt de komst van de eveneens geplande windturbine geen rol. De afstand is minimaal 600 meter. Volgens milieuwethouder Zeegers is bovendien voldaan aan de geluidsnormen. De woningbouw gaat dus door en ook de windmolen zal verrijzen. D66 vangt hiermee twee vliegen in éen klap.

Ten aanzien van geluid liggen de nieuw geplande woningen op dusdanige afstand van de windturbines en buiten de geluidscontouren dat er op het gebied van geluid voldaan wordt aan de nu geldende wettelijke normen.

Ook al zijn de precieze locaties van de nieuwe woningen nog niet duidelijk, is het volgens Zeegers waarschijnlijk dat deze achter de bestaande woningen komen te staan waardoor ook wordt voldaan aan de eisen voor slagschaduw.

‘’Voor het onderwerp externe veiligheid geldt dat zich geen kwetsbare objecten mogen bevinden binnen een straal rondom de windturbine, waarbinnen zich geen woningen (als kwetsbaar object) mogen bevinden. Het plangebied voor de woningbouwontwikkeling ligt ver buiten die contour.’’