Hoeveel geweld tegen vrouwen is er in Rotterdam?

5 January 2023, 06:49 uur
Politiek
mainImage

Volgens onderzoek van Hart van Nederland vindt 1 op de 6 mannen onder de 50 jaar het acceptabel om geweld tegen vrouwen te gebruiken. Schokkende cijfers, vindt fractievoorzitter Pascal Lansink-Bastemeijer van de Rotterdamse VVD, die in de laatste week van het politieke reces op hoge poten een brief heeft geschreven aan zorgwethouder Ronald Buijt met de vraag welke instanties in deze stad hiermee bekend zijn en of hij weet hoeveel vrouwen hiervan het slachtoffer zijn.

Worden daders die in hun kraag gepakt zijn ondervraagd en wat zijn hun motieven? Hoe staat het met het actieprogramma Verandertraject Huiselijk geweld, dat bij afspraak in het coalitieakkoord voortdurend zou worden geëvalueerd? Gebeurt dit wel? Naast geweld achter de voordeur zijn er ook afspraken gemaakt om straatintimidatie tegen te gaan, maar hoever zijn we? Worden Boa’s en stadsgarderobes getraind en heeft dit tot resultaat geleid?

Het zijn allemaal vragen die door het hoofd hebben gespookt bij raadslid Lansink-Bastemeijer en nu aan het papier zijn toevertrouwd. Samengevat: wat zijn tot nu toe de resultaten van de genomen maatregelen om geweld tegen vrouwen en straatintimidatie te stoppen?