Hoeveel ZZP'ers in Rotterdam zitten er krap?

13 March 2019, 13:36 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
'Kloof tussen arm en rijk groeit'

Uit recente landelijke cijfers blijkt dat 8,6 procent van de ZPP’ers – zelfstandigen zonder personeel - momenteel risico loopt om onder de lage-inkomensgrens te zakken. Dat zijn bijna 100.000 Nederlanders. Raadslid Duygu Yildirim van de Partij van de Arbeid heeft het stadsbestuur gevraagd hoeveel Rotterdammers rond die pijngrens zitten. 

‘’Minder armoede en schulden bij Rotterdamse gezinnen, door welke oorzaak dan ook, is een van de speerpunten in het coalitieakkoord’’, herinnert ze wethouder Graus aan de vorig jaar bij de vorming van een nieuw stadsbestuur gemaakte afspraken. De CU-SGP claimde een deeltijdwethouderschap om de armoede te kunnen bestrijden in de havenstad.