mainImage

Hoger loon bagagepersoneel RTHA, ondanks zwijgen Aviapartner

20 juli 2022, 14:08 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De gemeente Rotterdam blijft in het duister tasten over de echte situatie rond de arbeidsvoorwaarden van het afhandelingspersoneel op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Er is ter plekke maar één afhandelaar actief – Aviapartner - maar die weigert hierover mededelingen te doen. Ook niet aan mobiliteitswethouder Karremans, die zodoende geen adequaat antwoord kan geven op kritische vragen van raadslid Engberts.

Engberts zegt als PvdA-er logischerwijs de signalen van de vakbond serieus te nemen en wil daarom zwart of wit ook voor Rotterdam fatsoenlijke werkomstandigheden vastgesteld zien. Daaronder valt bijvoorbeeld een honorering van 14 euro per uur. Bovendien moet ter verhoging van de veiligheid het aantal banen per afdeling naar 80% en zal bij aanbesteding naar kwaliteit moeten worden gekeken en niet naar kostenbesparing. Ook verbaasde Engberts zich over het grote verloop van bagagemedewerkers op de Rotterdamse luchthaven, maar zolang Aviapartner hierover geen mededeling wil doen blijft het voor de PvdA gissen naar de reden.

Karremans: ‘’In formele zin heeft de gemeente Rotterdam als aandeelhouder van Royal Schiphol Group (en niet van Rotterdam The Hague Airport) ook geen directe bevoegdheid of zeggenschap op het beleid, de strategie en de investeringen van de Rotterdamse luchthaven. Schiphol heeft wel met de vakbonden FNV en CNV inmiddels een sociaal akkoord bereikt over betere arbeidsvoorwaarden, ook over een hoger loon, en hogere toeslagen.’’


Foto: ANP