mainImage

Huurachterstand stijgt, huisuitzetting daalt in Rotterdam

3 augustus 2022, 16:20 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Uit recent onderzoek van Aedes blijkt dat 40% van de woningcorporaties ziet dat het aantal huurachterstanden voor het eerst sinds jaren weer toeneemt. Bijna bijna de helft van de corporaties vragen huurders om een betalingsregeling of om een maatwerkregeling voor hun huur. Reden voor de fractie van de Rotterdamse PvdA om per brief aan wethouder Yigit (van Denk) te vragen hoe urgent hij deze ontwikkeling zelf vindt.

‘’Met torenhoge energierekeningen en dure boodschappen wordt het dagelijkse leven voor veel Rotterdammers steeds moeilijker. De onzekerheid of wel alle rekening betaald kunnen worden, blijft toenemen’’, zegt raadslid Sarah Reitema. ‘’Maar iedere Rotterdammer verdient wel perspectief en bestaanszekerheid. Helaas komt dat aspect steeds meer in het geding door de alsmaar stijgende alledaagse kosten.‘’

Uit het onderzoek van Aedes blijkt óók een daling van het aantal huisuitzettingen. Volgens Reitema is dat beeld bevestigd door Woonstad Rotterdam. Hun aantal huisuitzettingen is gedaald van 200 naar 20 per jaar. Dat komt omdat de corporatie vijf jaar geleden gestopt is met het innen van achterstallige huur via incassobureaus en deurwaarders.

Ook doet de corporatie meer aan vroegsignalering en samenwerking. ‘’Deze nieuwe en sociale aanpak leidt kennelijk tot succes voor zowel de huurder als de verhuurder’’, vermoedt Reitema, die daarover wel zekerheid wil en de wethouder bovendien heeft gevraagd hoeveel huisuitzettingen door huurachterstanden er het afgelopen jaar in Rotterdam in de sociale huursector hebben plaatsgevonden en hoeveel in de vrije huursector?