Huwelijksbrochure Rotterdam, gelijk bonje

21 February 2019, 18:18 uur
Politiek
mainImage
Debat over brochure van de risico's van een uitsluitend religieus huwelijk

door Jan D. Swart

GroenLinks-wethouder Judith Bokhove ziet totaal geen gevaar in de bijdrage die het advocatenbureau El Hannouche heeft vervuld bij het samenstellen van de gemeentelijke brochure Hecht Verbonden, die betrekking heeft op het burgerlijk huwelijk, het religieus huwelijk en de risico’s als koppels alleen een religieus huwelijk sluiten.

De wethouder stond daarmee donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering in haar mening lijnrecht tegenover die van Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf, die ontdekt had dat de eigenaar van het advocatenkantoor – El Hannouche zelf – ''openlijk pleit voor religieuze arbitragecommissies naar het voorbeeld van onder meer de Britse sharia councils.’’

Het woord was nog niet gevallen of alle oren stonden op stelen. Ook die van de vierkoppige fractie van Denk, die toen nog oecumenisch in de koffiekamer bij de monitor zat, maar daarna als een speer besloot om op kousevoeten de raadszaal te betreden. Er was weer een clash op komst. 

''Als het college van B&W in Rotterdam propageert dat dit bureau een partner is van de gemeente is, vinden we dit een verkeerde legitimatie en moeten we op geen enkele wijze meer gebruik maken van hun diensten’’, aldus Hoogwerf.

Voilà. 

''Het is helemaal geen partner’’, repliceerde Bokhove.
''Maar waarom staat die dan wel als zodanig op de lijst van de gemeente?’’, vroeg raadslid Van Wifferen van coalitiepartner D66.

Au.

Bij stemming - later op de dag - over de vraag of een stadsbestuur wel in zee moet gaan met aanhangers van de sharia council, bleef de fractie van GroenLinks haar wethouder met een ja steunen. Daarentegen sloten de coalitiepartijen D66, PvdA, CDA en VVD zich aan bij Leefbaar. En om de merkwaardige rollebollende verdeeldheid te accentueren: de oppositiepartijen SP, de Partij van de Dieren en 50Plus kroelden op hun beurt weer met GroenLinks, CU-SGP, Denk en Nida.

Uiteindelijk werd met een stemmenverhouding van 26 tegen 15 toch afgerekend met het dubieuze fenomeen van ‘aanhangers van de sharia council als gemeentepartners.’
 
''Een volkomen verkeerde beeldvorming van rechts rabiaat’’, foeterde Nourdin el Ouali van Nida, die altijd zicht- en hoorbaar moeite heeft als Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam spitwerk verricht in de boezem van de islam, opkomt voor de rechtsongelijkheid van vrouwen en bij het samenstellen van brochures zoals die van Hecht Verbonden liever zou zien dat het college van B&W zaken doet met Femmes for Freedom van Shirin Musa, in plaats van met El Hannouche.

''Onzin’’, hield de Nida-baas vol. ''El Hannouche is een gerespecteerd bureau.’’

Dat volhouden kon Hoogwerf op haar beurt ook. ‘’Sharia councels zijn funest voor de rechten, zelfbeschikking en vrijheden van vrouwen.’’

Bovendien zei ze: ‘’Wij hebben al eerder via de aanpak Verborgen Vrouwen en het initiatiefvoorstel Zachte Kracht aandacht gevraagd voor derderangspositie van met name islamitische vrouwen in de Rotterdamse samenleving. Vrouwen die het slachtoffer zijn van eerwraak en huwelijksdwang. We zijn blij met Hecht Verbonden, maar niet blij met de betrokkenheid van een advocatenkantoor dat shariamediation propageert. Onderzoek heeft aangetoond dat de positie van de vrouw best belabberd is en rechtsongelijkheid met zich meebrengt. Onbegrijpelijk dus dat iemand die dat voorstaat als netwerkpartner betrokken is. We valideren daarmee vrouwenhaat.’’

GroenLinks-wethouder Judith Bokhove zag er allemaal geen kwaad in, bleef de gemeentelijke huwelijksbrochure een prachtig werkstuk vinden, liet het de raadsleden van afstand nog eens zien, zag GroenLinks-fractieleider Roest collegiaal knikken en adviseerde iedereen er vanavond maar eens in te bladeren.

De brochure is trouwens bedoeld voor professionals, zoals zorg-en hulpverleners of wijkteammedewerkers, maar ook voor burgers, al dan niet actief als vrijwilligers in diverse organisaties en stichtingen. Denk aan levensbeschouwelijke gemeenschappen, vrijwilligers in buurthuizen, taalvrijwilligers en sleutelpersonen in buurt of wijk. De brochure beschrijft signalen die kunnen wijzen op schadelijke tradities rond een religieus gesloten huwelijk.

''Blijf voorzichtig met oordelen als het om tradities gaat’’, zei PvdA-raadslid Narsingh Balwantsingh, die in een Hindoestaanse familie is groot gebracht, ''want een traan bij een bruid kan ook een traan van geluk zijn.’’

Ook Leefbaars motie over een huisverbod voor partners en ex-partners die tegenover hun echtgenote's en ex-echtgenotes met losse handen in de fout gaan - Hoogwerf noemde het als onderdeel van de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam – haalde in de raad ruim de meerderheid. Overtreders moeten zich tijdens het opgelegd huisverbod beschikbaar stellen voor hulp. Doen ze dat niet, dan volgt er geen opheffing van het verbod. En verder krijgen ze maximaal drie kansen om hun gedrag te verbeteren. Daarna volgt een ticket naar de rechter.