mainImage

Ikazia moet nog dit jaar faillissement hebben afgewend

2 november 2022, 06:30 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Het noodlijdende Ikazia Ziekenhuis heeft van zijn huisbankier tot eind 2022 de tijd gekregen om samen met zorgverzekeraars en banken met een structureel plan te komen voor de toekomst van het ziekenhuis.

Ondertussen zal de nieuwe zorgwethouder Ronald Buijt zorgverzekeraars, banken, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) een brief sturen waarin hij zwaar bepleit dat er een oplossing van de problemen moet komen zodat er voldoende zorgaanbod voor Rotterdammers beschikbaar blijft.

Meer kan de nieuwe (afgelopen maandag pas benoemde) wethouder Buijt niet doen, omdat ziekenhuizen zelfstandige private organisaties zijn die zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële situatie. Wel hebben de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd een wettelijk taak de situatie met het Ikazia-ziekenhuis nauwgezet te volgen en het Ministerie van VWS hierover te informeren.

‘’Mocht het Ikazia-ziekenhuis failliet gaan’’, schrijft wethouder Struijvenberg, die tot maandag verantwoordelijk was voor voldoende zorg voor Rotterdammers, ‘’dan heeft dit onherroepelijk gevolgen voor patiëntenzorg en zorgaanbod. De zorgaanbieders verenigd in het ROAZ zijn samen verantwoordelijk om de acute zorg in de regio beschikbaar, bereikbaar en van goede kwaliteit te houden, zodat alle burgers hier toegang toe hebben.’’