Imago-make-over voor boa's in Rotterdam

31 March 2024, 17:05 uur
Politiek
mainImage
ANP

Rotterdam trekt geld uit voor het verbeteren van het imago van de Buitengewone Opsporings Ambtenaren, in de volksmond: de boa’s. De make-over was aangevraagd door Leefbaar Rotterdam en de VVD. Stadsbeheer heeft de opdracht voor een publiekscampagne uitgezet bij een communicatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in arbeidsmarktcommunicatie.

De verzochte make-over was niet begroot, maar wordt betaald uit het in het coalitieakkoord  gereserveerde fonds voor een wervingscampagne van nieuwe boa’s. De imagocampagne wordt zodoende gecombineerd met een werving. Het gaat om het rekruteren van in totaal 100 ervaren boa’s in Rotterdam.

Om de positie van boa's op de arbeidsmarkt te verbeteren, wordt voor de huidige medewerkers de focus gelegd op persoonlijke groei en meer verantwoordelijkheden. Daarmee krijgen ze een hoger salaris van de gemeente Rotterdam.

'Met uitbreiding van het takenpakket en verhoging van de professionaliteit kunnen handhavers breder, flexibeler en intensiever worden ingezet in de stad, met name in de focuswijken. Dit levert een positieve bijdrage aan de veiligheid van Rotterdam', aldus Buitenruimtewethouder Karremans.