In 2031 heeft Rotterdam woningen genoeg

2 September 2022, 07:05 uur
Politiek
mainImage

Wie in Rotterdam een huis te verkopen heeft en via een forse vraagprijs wil profiteren van de huidige schaarste, heeft tot 2031 de tijd om winst te maken. Chantal Zeegers van D66 – de nieuwe bouwethouder van Rotterdam – verwacht pas in dat jaar voldoende woningen te hebben om de Rotterdammers te huisvesten. Dat staat te lezen als de Rotterdamse bijdrage aan het Regioakkoord.

Het totaal van factoren (nieuwbouw, prijsontwikkelingen, herstructurering, aankoop/verkoop) resulteert in een Rotterdamse bijdrage die op totaalniveau van de regio voldoet aan de uitbreidingsbehoefte.

De noodzakelijke groei van de woningvoorraad is in Rotterdam toegenomen naar 38.300 woningen en de grootste groeiopgave ligt nog altijd bij het midden- en dure segment. ‘’Maar we moeten wel inzetten op behoud van de omvang van de sociale voorraad’’, aldus Zeegers.

Kijkend naar 2031 zegt Zeegers: ‘’In het sociale en middensegment lukt het ons overigens niet om de behoefte te beantwoorden. Het eerlijke verhaal is dat we meer zouden willen inzetten, maar binnen de huidige financiële kaders is dat niet mogelijk. Alleen met meer geld en verbeterde regelgeving vanuit het Rijk kunnen we beter voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen.’’

Het nieuwbouwcijfer voor corporaties in de sociale huur komt overeen met de Rotterdamse deelopgave die de corporaties in het regionale Manifest Gewoon Wonen hebben bepaald: circa 9.000 woningen. In het dure segment is volgens Zeegers het omgekeerde het geval: daar is de groei van de voorraad in de Rotterdamse bijdrage groter dan de behoefte. Dit komt deels door prijsontwikkelingen.