Dagblad010 | Inwoners Feijenoord woest op welzijnswethouder De Langen
mainImage

Inwoners Feijenoord woest op welzijnswethouder De Langen

Wethouder Sven de Langen
14 juni 2021, 19:56 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws

Inwoners en wijkraden van het gebied Feijenoord hebben bij de Autoriteit Consument Markt, de voormalige Nederlandse Mededingingsautoriteit, een klacht ingediend tegen de Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen. Ze verwijten hem dat hij ‘’het puin dat zijn voorganger Hugo de Jonge heeft aangericht in het welzijnswerk’’ niet heeft opgeruimd en dat ‘’drie aanbestedingsrondes volledig buiten de bewoners heeft plaats gevonden.’’

‘’Zeker na het debacle met de laatste aanbesteding had Sven de Langen beter moeten weten. Toen kregen de Feijenoorders Humanitas op hun dak, die met zijn hooghartige en eigengereide optreden de Feijenoorders schoffeerde, wat felle debatten heeft opgeleverd in de Gemeenteraad. Dat hij bij deze aanbesteding de bewoners weer buitenspel plaatst geeft blijk van de hardleersheid van deze wethouder’’, aldus Ype Akkerman van het Pedagogisch Collectief Feijenoord.

De Autoriteit Consument Markt is ook gevraagd wethouder De Langen aan te sporen de procedure op te schorten. ‘’We vinden dat hij de hand licht met de spelregels van openbare aanbesteding en vrije mededinging. De procedure is slechts bekend gemaakt onder ingewijden en kleine aanbieders hebben geen enkele kans.’’

Ype Akkerman laat daarbij in zijn boosheid woorden vallen als ‘’verzuim, achterbaks, denigrerend en ondemocratisch’’ en besluit met de vraag ‘’of is het hier soms Pyongyang aan de Maas?’’ Het ergste vindt hij nog dat er contact met De Langen heeft gezocht en dat er nooit antwoord kwam en komt.

‘’Een belangrijke doelstelling in het nieuwe welzijnsbeleid’’, zegt de wethouder in zijn reactie. ‘’is het meer betrekken van inwoners en hen ook zelf keuzes te laten maken. In de nieuwe aanbesteding is er dan ook meer dan ooit plek voor inbreng van bewoners. Zo kunnen bewoners 10% van het welzijnsbudget naar eigen inzicht inzetten en wordt het jaarplan van de welzijnsorganisatie met bewoners en organisaties uit de wijk samen opgesteld. Hierdoor krijgen bewoners niet eenmalig, maar blijvend invloed en is hun positie versterkt. Het grootste verzoek vanuit wijkraden en gebiedscommissies, meer aandacht voor jeugd, is overgenomen door de stadsbrede introductie van kinderwerk.’’