Jaarrekening Stigam mogelijk strijdig met richtlijnen jaarverslag

16 March 2023, 06:30 uur
Politiek
mainImage

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft over 2020 een jaarrekening gepubliceerd, die op gespannen voet staat met - dan wel in strijd is met - de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De Stigam had beter moeten uitleggen waarom in haar jaarrekening een toelichting ontbrak over een lening van projectontwikkelaar Heijmans.

Bij de zogeheten 'Niet in de balans opgenomen verplichtingen' maakt de Stigam melding van een leningsovereenkomst met kans op bonusrente van 8 procent voor Heijmans. Normaal gesproken had de Stigam dan een financiële indicatie moeten geven van het risico.  

Als het om een klein bedrag zou gaan, waardoor een eventuele financiële verplichting voor de Stigam slechts in geringe mate de balans in de jaarrekening negatief zou beïnvloeden, is het geven van zo'n financiële indicatie niet nodig.

Aannemelijk is echter dat Heijmans een substantieel bedrag aan de Stigam heeft geleend. Klopt dat, dan had de Stigam melding moeten maken van welke mogelijke financiële verplichtingen daaraan verbonden zouden zijn, tenzij de kosten van de berekening van dat risico ondoenlijk hoog zouden zijn geweest. Maar over die uitzonderingsgrond staat in de jaarrekening niets te lezen. De verantwoording van de Stigam lijkt daarmee strijdig te zijn met de bedoeling van artikel 252.510 van de RJ.

Jaarrekeningen van de Stigam waren lange tijd geheime stukken. Burgemeester en wethouders weigerden moeite te doen om deze openbaar te maken. Pogingen van gemeenteraadsleden om de jaarstukken te mogen inzien haalden telkens bakzeil.

Daarin kwam verandering na 26 januari. Die dag kreeg de gemeenteraadscommissie voor bouwen en wonen een technische sessie, georganiseerd door de Stigam. Het ging over Feyenoord City zonder stadion. Na afloop van deze sessie zegde de Stigam toe om toch financiële verantwoordingsstukken toch te delen.

In de jaarrekening 2020 staat het volgende citaat over de lening van Heijmans aan de mede door haar zelf opgerichte Stigam in wier Raad van Toezicht de gemeente een lid voordraagt. "Als gevolg van de leningsovereenkomst tussen Heijmans Vastgoed B.V. en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas de verplichting om, indien aan bepaalde vereisten wordt voldaan, een bonusrente te vergoeden aan Heijmans Vastgoed B.V. van 8% over de hoofdsom van de uitstaande lening. Aangezien het nog niet mogelijk is om betrouwbaar in te schatten of aan deze vereisten zal worden voldaan is deze bonusrente niet verantwoord in de jaarrekening 2020".

Een paar vragen daarover gesteld aan de Stigam:

1. Waarom is de hoogte van de lening niet vermeld?
2. Welk bedrag is ermee gemoeid?
3. Wat waren de 'bepaalde vereisten'?
4. Hoe is het percentage van 8 tot stand gekomen? Was dat een kwestie van onderhandelen?

Antwoord van Rob de Jong van de Stigam: "Met het verstrekken van de jaarrekening hebben we de informatie die we kunnen verstrekken aan u doen toe komen. De verder achterliggende informatie en afspraken met andere partijen zijn van commerciële aard en derhalve vertrouwelijk. Ik kan derhalve geen antwoord geven op uw vragen".

Mochten na 2020 aan de 'bepaalde vereisten' zijn voldaan, dan zal pas in de Stigam-jaarrekening over navolgende jaren duidelijkheid kunnen worden gegeven over uitbetaling van die bonusrente van 8 procent.

Belangstellenden zullen echter nog even geduld moeten hebben. Het is de Stigam nog niet gelukt om de jaarrekening van 2021 te publiceren. De jaarrekening over 2022 moet normaal gesproken na juli klaar zijn.