Dagblad010 | Jeugdzorg Rotterdam in de knel?
mainImage

Jeugdzorg Rotterdam in de knel?

Links: raadslid Aafjes-Van Aalst
6 oktober 2020, 17:01 uur
Politiek

Uit de analyse van Jeugdzorg Nederland blijkt dat de financiële situatie van vooral de grotere instellingen zorgwekkend is. Het kan bijna niet anders dat dit ook gevolgen heeft voor Rotterdam, maar de vraag van raadslid Aafjes-Van Aalst is wie en in welke mate. Dat antwoord moet komen van zorgwethouder Bokhove.

Leefbaar Rotterdam is van menig dat de grotere instellingen die bijvoorbeeld pleegzorg en crisishulp bieden, een cruciale functie vervullen in de jeugdzorgketen. ‘’We willen dan ook voorkomen dat deze belangrijke schakel verdwijnt en er straks honderden jeugdigen noodgedwongen op straat staan, zonder de juiste hulp omdat de financiën niet rondkomen’’, aldus Aafjes-Van Aalst, die de wethouder er aan herinnert dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) al in 2019 de noodklok over de bedrijfsvoering hebben geluid en dat Leefbaar Rotterdam toen ook al als een bok op de haverkist zat.

‘’Wat is bovendien de invloed van de coronacrisis op deze specifieke instellingen?’’, wil ze weten.