mainImage

Karremans zet Handhaafboa's nu ook 's nachts in

Wethouder Karremans
5 juli 2022, 07:13 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Tot 1 oktober start het nieuwe stadsbestuur een pilot waarbij boa’s van de gebiedsteams (Centrum, Noord & Zuid) en het stedelijk biketeam ook op vrijdag- en zaterdagavond voor handhaving worden ingezet tot 02:00 uur. Tot nu toe eindigden hun dienst om 23:00 uur en werd de latere handhaving in de stad overgelaten aan de politie. Het is vooral de wens van bewoners, partners en de politiek om deze voornacht-aanvulling te testen en toe te voegen aan de in het coalitieakkoord afgesproken inzet van pleinstewards op die tijdstippen.

Uit deze pilot moet blijken wat de meerwaarde en effectiviteit is van de inzet van Handhaving in de late avonduren en nacht. Het zijn overigens 's nachts dezelfde taken als die in de ochtend- en middagdienst worden uitgevoerd. ‘’Denk hierbij aan regulier toezicht houden, handhavend optreden waar nodig en het opvolgen van (overlast)meldingen’’’, zegt wethouder Karremans.

Ook zal Handhaving waar mogelijk aanwezig zijn bij de uitstroom van A+ en B-evenementen. Karremans: ‘’Het gaat daarbij om het signaleren van dreigende ordeverstoringen en waar nodig het handhaven op wildplassen, alcohol, foutparkeren, hinderlijk hangen in portieken en andere overlast die geconstateerd wordt.’’

In het kader van het zomeroffensief zullen de handhavers ook deelnemen aan politie-acties tegen de verkeersaso’s en in juli en augustus extra toezicht houden in de parken in het kader van vuiloverlast.

Handhavers worden in specifieke gevallen ook buiten de roostertijden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn handhavingsinzet tijdens de jaarwisseling en het toezicht door handhavers tijdens horecanachten in het centrum.