Kenniscentrum Stadion op Zuid maakt gehakt van beleid B&W

21 December 2022, 10:59 uur
Politiek
mainImage
Rechts: oud-wethouder Adriaan Visser (D66)

door Jan D. Swart

Marijke Mulder heeft vanmorgen namens het collectief van bezorgde Feyenoord-supporters (Stadion op Zuid) gehakt gemaakt van het beleid van de laatste twee stadsbesturen inzake Feyenoord City en het daarin opgedrongen nieuwe Feyenoord-stadion. Tijdens haar inspreeksessie vielen verwijten als saboteren en het chanteren van de gemeenteraad met woningbouw. De zwaarste kritiek kreeg ex-wethouder Adriaan Visser van D66, die aan de basis stond van het uiteindelijk door de Raad van State verworpen bestemmingsplan.

Mulder zei terug te kijken op twee periodes. De eerste toen ze naïef dacht erop te vertrouwen dat burgemeester & wethouders voor rede vatbaar zouden zijn en de tweede met daarin de ontdekking dat dwars liggende supporters zelfs de kans liepen dat hun baas werd gebeld.

‘’Wat ik van tevoren nooit had bedacht, is dat wij als burgers uiteindelijk naar het hoogste bestuursorgaan van Nederland – de Raad van State – moesten gaan om daadwerkelijk gelijk te krijgen’’, aldus Mulder.

‘’Van reflecterend vermogen lijkt bij de gemeente Rotterdam geen sprake. Blijkbaar is het – terwijl de feiten er liggen – moeilijk toe te geven dat niet de projectontwikkelaars en de landsadvocaat maar de burgers gelijk hadden. Niet de Oekraïne en Covid hebben tot dit drama geleid, maar bestuurlijke overmoed waarin participatie en tegenspraak geen plek hadden. Miljoenen zijn daardoor verspild aan een onhaalbaar plan. Als het om haar eigen kernwaarden gaat, staat Rotterdam met vijf-nul achter. Tot op de dag van vandaag is participatie bestuursjargon en ontbreekt er tegenspraak op het stadhuis.’’

Arrogantie

In dat kader werd vooral ex-wethouder Adriaan Visser veel arrogantie verweten. Hij stak volgens Mulder en public de draak met een door het kenniscentrum Stadion op Zuid aangeleverde factsheet over de kosten van een nieuw stadion en ‘’gaf aan dat hij de gemeenteraadsleden bij de borrel wel van de echte feiten zou voorzien”. Bovendien zag hij - in haar beleving - de supporters als mensen ‘’die op zondag om kwart over vier naar pagina 819 van Teletekst gaan om te kijken hoe het gaat met de club. Maar wij kijken breder had hij tegen de gemeenteraad gezegd.”

‘’Omdat de Rotterdamse politiek het niet doet, doe ik het. Ik bedank de supporters van Feyenoord voor hun vasthoudendheid’’, besloot Mulder haar betoog. ‘’Jullie hebben de documenten van Feyenoord City stuk voor stuk doorgespit en veel breder gekeken dan het college en jullie hebben de complexiteit wél weten te doorgronden.’’

Namens Stadion op Zuid pleitte Mulder voor een raadsenquête. ‘’Dat zou in mijn ogen extra krediet geven aan de zestig insprekende supporters, die wel mochten komen van de 600 aanmelders. Burgers die bij het stadhuis werden verwelkomd door een arrestatieteam.’’ 

Twee politieke partijen kregen van Mulder complimenten. Dat waren 50Plus en de Partij voor de Dieren.