Leefbaar leest: 90% daders seksuele uitbuiting met migratieachtergrond

2 April 2024, 17:03 uur
Politiek
mainImage
Raadsid Aafjes van Aalst schrjft brief aan Aboutaleb

Bijna 90% van de daders van seksuele uitbuiting heeft een migratieachtergrond. Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst, die deze vaststelling las in dagblad De Gelderlander, schreef er een brief over naar de burgemeester met onmiddellijk als eerste vraag welke (dubbele) nationaliteiten in Rotterdam oververtegenwoordigd zijn onder daders en verdachten van seksuele uitbuiting.

Ook wil ze weten of er specifieke achtergronden bekend zijn van daders van seksuele uitbuiting waarbij die zelf in het verleden te maken hebben met kindermishandeling, huiselijk geweld of seksueel misbruik? In welke mate zijn hier patronen in te ontdekken en bij hoeveel van deze gevallen was de jeugdbescherming of het wijkteam al actief?

Bovendien is ze nieuwsgierig of Rotterdam een preventie- en interventieprogramma afgestemd heeft op de specifieke migratieachtergrond van daders van seksuele uitbuiting? En zo niet ‘’bent u het dan met ons eens dat een (migratie)achtergrondgevoelig programma ontwikkeld zou moeten worden?‘’, vraagt ze hem.

Om er achter te komen wie nu specifiek de slachtoffers zijn en of ze ja dan nee eerder in beeld waren bij jeugdbescherming, wijkteams of andere zorg en welzijnsinstanties in Rotterdam, leest men in de brief ook deze vraag: in hoeverre verhoudt de demografische achtergrond van slachtoffers zich tot de ernst en aard van deze uitbuiting? Met andere woorden: in welke cultuur komt seksuele uitbuiting het vaaks voor?