Leefbaar wil opheldering over geluidsoverlast windmolens

27 March 2023, 06:57 uur
Politiek
mainImage

Geluidsoverlast aanvechten bij de rechter is tot dusver kansloos gebleken in Nederland (van de 300 aangespannen rechtszaken won een omwonende er maar één), maar in Frankrijk heeft een echtpaar recent toch een schadevergoeding van 110.000 euro toegezegd gekregen omdat het gezondheidsschade ondervond door windturbines die op 1 km afstand van hun woonhuis staan. Koren op de molen voor Leefbaar Rotterdam om deze rechterlijke uitspraak er bij klimaatwethouder Chantal Zeegers (D66) per brief even in te wrijven en daar de vraag aan te koppelen of haar dit bekend is.

Bovendien refereert Leefbaar-raadslid Bonte (niet te verwarren met de inmiddels vertrokken oud-wethouder Bonte van GroenLinks die windturbines juist tot zijn persoonlijke vrienden heeft gemaakt) in diezelfde brief aan de uitzending van Zembla dat een achtergehouden rapport uit 2009 ter sprake bracht. En daarin was vastgesteld dat geluidsoverlast door windturbines weldegelijk nachtrustverstoren is en dat dit slaaptekort leidt tot gezondheidsklachten, zoals concentratieproblemen, hoge bloeddruk, angst en depressie. Het causaal verband tussen chronisch slaaptekort en gezondheidsklachten wordt erkend door het RIVM.

Een kritisch rapport van VROM-inspectie is destijds niet gedeeld met de Tweede Kamer. ‘’Een kwalijke zaak’’, vindt raadslid Bonte. ‘’Een jaargemiddelde is niet handhaafbaar, want structurele piekbelastingen zijn toegestaan. Met als gevolg het verstoren van de slaap van omwonenden, slaaptekort en daarmee gezondheidsklachten. Door de minister is destijds prioriteit gegeven aan de energietransitie ten koste van het beschermen van burgers.’’

Uit onderzoek van Dr.ir. Jan de Laat, klinisch-fysicus-audioloog (LUMC), blijkt dat al vanaf 35 decibel mensen overlast gaan ervaren. ‘’Bij veel wind maken de windturbines meer geluid. De betreffende geluidsnormen zijn in 2011 vastgesteld als jaargemiddelde. Structurele overschrijding in een bepaalde periode kan binnen de toegestane norm van het jaargemiddelde blijven, terwijl er wel sprake is van structurele geluidsoverlast en een chronisch slaaptekort’’, aldus Bonte, die van de Rotterdamse wethouder Zeegers een reactie wil.