Dagblad010 | Leo Bruijn tijdelijk uit Provinciale Staten

Leo Bruijn tijdelijk uit Provinciale Staten

mainImage

Leo Bruijn, de Rotterdamse PvdA-fractievoorzitter van de Statenfractie Zuid-Holland, heeft kenbaar gemaakt zijn functie tijdelijk, voor 4 maanden met eventuele verlenging, neer te moeten leggen wegens gezondheidsklachten. Zijn functie van fractievoorzitter wordt zo lang waargenomen door Statenlid Rosalie Bedijn.

Als eerste opvolger zal Paulien van der Hoeven uit Den Haag tot de Statenfractie toetreden.

Zij zal in de volgende Statenvergadering geïnstalleerd worden als lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.


Foto: PvdA