mainImage

Loerende beleggers schuldig aan late communicatie van sloop

Tweebosbuurt
21 april 2021, 00:06 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws

‘’We beseffen dat verplichte verkoop of onteigening van woningen een grote impact kan hebben op het individuele belang van woningeigenaren. Daarom zetten we het onteigeningsinstrument zeer beperkt in en ook pas na een zorgvuldige afweging van het individuele belang tegenover het algemeen belang’’, zegt wethouder Kurvers op vragen van SP-raadslid Jonker, gerelateerd aan de Tweebosbuurt.

Bezwaar van Jonker is bovendien dat – in zijn algemeenheid - sloop- en renovatieplannen pas in een laat stadium door Rotterdam aangekondigd worden. Een belangrijke factor daarin is de beschikbaarheid van financiële middelen om daadwerkelijk de plannen uit te kunnen voeren. Maar het blijkt ook te maken te hebben met de op de loer liggende particuliere beleggers.

‘’Enerzijds begrijpen we dat woningeigenaren vooruit willen kijken. Anderzijds willen we pas communiceren als we een zorgvuldige afweging hebben kunnen maken om te voorkomen dat er onnodig onrust wordt gezaaid bij bewoners’’, legt Kurvers uit. ‘’Daarbij zien we dat particuliere beleggers zeer actief aanwezig zijn op de woningmarkt, wat in een aantal gevallen nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid van het gebied. In een vroegtijdig stadium aankondigen waar je aan de slag wilt, kan beteken dat particuliere beleggers zich snel in die buurt gaan vestigen om op die manier ook maximale compensatie op te kunnen strijken.’’

Na deze zomer krijgt de gemeenteraad een aangepaste versie van het overzicht van sloop- en renovatieplannen met uitverhuizing in Rotterdam.