Dagblad010 | Maatwerk Rotterdanse ondernemers bij belastingbetaling
mainImage

Maatwerk Rotterdanse ondernemers bij belastingbetaling

Links: raadslid Dieke van Groningen
7 oktober 2020, 13:58 uur
Politiek

Rotterdamse ondernemers die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen kunnen opnieuw uitstel van betaling van lokale belastingen krijgen, maar dan via maatwerk. Dat is te lezen in de bijsluiter die bij alle aanslagen is meegestuurd. Raadslid Dieke van Groningen van de Rotterdamse VVD had voor de tweede keer om die coulance gevraagd omdat het ook in maart was gelukt om ondernemers op deze manier lucht te geven in moeilijke tijden.

Het ging en gaat de VVD vooral om OZB, precario- en toerismebelasting.

De belasting bijsluiter bevat informatie over de specifieke aard van de aanslag en over welke mogelijkheden tot betaling er zijn. Ook is erin opgenomen hoe men in de huidige situatie een betalingsregeling of uitstel kan aanvragen. Dit maatwerk voor ondernemers geldt voor de periode dat aannemelijk is dat ondernemers financiële problemen ervaren als gevolg van de coronacrisis.

Arjan van Gils, wethouder financiën in Rotterdam, zegt te beseffen dat het binnen de effecten van de coronacrisis niet voor elke ondernemers haalbaar is om lokale belastingen volledig te betalen. Naar ondernemers is daarom nu gecommuniceerd dat de gemeente op het gebied van invordering van de gemeentelijke aanslagen maatwerk levert. Voorbeelden hiervan zijn uitstel van betaling en het verhogen van het aantal termijnen.