mainImage

Minister in actie tegen nep sociale huur

De Startmotor
2 mei 2022, 22:05 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De rekentruc van het demissionaire stadsbestuur van Rotterdam om de piepkleine appartementjes in gebouwen zoals de Startmotor en Our Domain te beschouwen als volwaardige sociale huurwoningen heeft zijn langste tijd gehad. Minister voor volkshuisvesting Hugo de Jonge wil maatregelen nemen, zodat Rotterdam zich niet langer kan rijk rekenen door deze kamertjes van soms minder dan 25 vierkante meter mee te tellen bij de bouwproductie sociale huurwoningen.  

De Jonge maakt melding van zijn plan in de recente uitspraak over het door de Klantenraad Woonstad Rotterdam aangespannen geschil over de prestatieafspraken tussen gemeente en Woonstad Rotterdam.

"Op Rijksniveau is er een landelijke definitie van sociale huur, dat zijn alle huurwoningen die worden verhuurd voor een prijs van € 763,47 of minder per maand'', zegt hij. ''Tegelijkertijd wordt op dit moment nader onderzoek gedaan naar het fenomeen van 'nep sociale huur', waarbij ook bekeken wordt of een andere definiëring van sociale huur nodig".

In de Rotterdamse gemeenteraad wordt al sinds 2020 geklaagd over de rekenmethode van het college van burgemeester en wethouders. Door het meetellen van de Startmotor op Zuid, Our Domain in het centrum en de Lee Towers bij het Marconiplein lijkt het erop dat Rotterdam gigantisch veel sociale huurwoningen bouwde. In werkelijkheid werden de afgelopen vier jaar slechts circa 300 echte sociale huurwoningen, geschikt voor gezinnen, gebouwd.