mainImage

Minister: Woonvisie Rotterdam is verouderd

Hugo de Jonge
3 mei 2022, 21:13 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Rotterdam moet van minister De Jonge van Volkshuisvesting een nieuwe Woonvisie maken. Het in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde woonbeleid is niet meer actueel, laat de minister weten in zijn uitspraak in de door de Klantenraad Woonstad Rotterdam aangespannen geschilprocedure over de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie Woonstad Rotterdam.

De Jonge wil dat ‘de gemeente een nieuw overleg start over de aard en omvang van de sociale huurwoningvoorraad voor het nader tripartiete overleg, aangezien de Woonvisie met het in werking treden van de herziene Woningwet per 1 januari 2022 verouderd is’.

In het tripartiete overleg praten de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties over het lokale volkshuisvestingsbeleid. Het Rotterdamse beleid is omstreden, omdat het - volgens de kritikasters - teveel aanstuurt op een afname van het aantal sociale huurwoningen in de stad.

Het is aannemelijk dat het standpunt van De Jonge er mede toe leidt dat de nieuw te vormen coalitie tussen Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk gaat onderzoeken hoe de huidige Woonvisie kan worden herzien. En mogelijkerwijs zelfs kan worden verbeterd.

Gemeenteraadslid Ellen Verkoelen (50Plus Rotterdam) is blij dat de minister een nieuw overleg wil om de verouderde Woonvisie te laten herschrijven. “Maar ik moet eerst nog zien of dat daadwerkelijke verbeteringen gaat opleveren. Voor 50Plus is het noodzakelijk dat de afbraak van de sociale voorraad een halt wordt toegeroepen. En dat er meer betaalbare woningen van onder de 763 euro per maand worden gebouwd. Voor ouderen uiteraard, maar ook voor jonge gezinnen”.