Mosquito bewijst succes op Nozemanplein

19 September 2021, 08:10 uur
Politiek
mainImage
Het pleintje in de Nozemanstraat, links: burgemeester Aboutaleb

De mosquito mag dan gezien en ervaren worden als een vervelend instrument ter bestrijding van herrie makende en intimiderende jongeren, op het Nozemanplein heeft het gebruik tot succes geleid. Over het jaar gemiddeld is het apparaat hier eens per 9 dagen aangezet, meestal voor slechts 15 minuten geweest en sindsdien is de overlast sterk afgenomen.

Burgemeester Aboutaleb heeft dit de gemeenteraad laten weten, niet in de laatste plaats omdat de meeste linkse politieke partijen huiverig blijven voor het gebruik van dit middel. Toch was de inzet hard nodig, omdat er in de late uren op dit pleintje gedurende een lange tijd een jeugdgroep bijeen kwam die niet voor rede vatbaar was. Er werd ’s avonds aanhoudend gegeild en geschreeuwd en er werd harde muziek afgespeeld. De volgende morgen bleek er rond de speeltoestellen veel rommel achtergelaten te zijn, zoals peuken, glasscherven en lachgasballonen.

‘’Jongerenwerkers en politie hebben veel gesprekken met deze jongeren gevoerd. Er zijn hen alternatieven aangeboden op het nabijgelegen Heemraadsplein. Maar dat hebben ze geweigerd. Ook zijn zij uitgenodigd om deel te nemen aan de stuurgroep jeugd, waar de jeugd zelf plannen kon aandragen voor de buurt’’, aldus Aboutaleb, ‘’maar uiteindelijk hebben zij zelf de keus gemaakt om hier niet aan deel te nemen. Bij verdere pogingen om in gesprek te komen is hen aangeboden om met hulp een eigen plan te schrijven voor hun aanwezigheid in de wijk. Maar ook hiervan hebben zij geen gebruik gemaakt.’’

Het gebruik van een mosquito was min of meer het laatste redmiddel en bleek een succes.