Museum Boijmans wordt te veel gemist.

23 November 2023, 15:53 uur
Politiek
mainImage
LMOFOTO

"Boijmans moet open!" Het wordt te erg gemist. Een generatie jongeren groeit op zonder museum. Rotterdamse kunstenaars missen het podium. Trouwe Rijnmonders missen hun museum. Rotterdam mist de landelijke promotie, met economische en culturele gevolgen. Boijmans moet een permanente openstelling realiseren tot zij weer open kan gaan.

Dit burgerinitiatief wordt (nu eindelijk) serieus in behandeling genomen en beoordeeld door de commissie Zorg, Welzijn Cultuur en Sport. De permanente openstelling moet dan plaatsvinden op een tijdelijke locatie in het gebouw of elders, zolang het museum niet verbouwd is.

Het burgerinitiatief staat los van het eerder genomen besluit tot tijdelijke openstelling in de zomer van 2024 dankzij een gift van 150.000 euro. Dat besluit is bovendien als arbitrair ervaren. PvdA-raadslid Co Engberts snapte niet dat een tijdelijke opening tot stand moest komen via een financiële geste. Te meer niet omdat 150.000 euro in geen enkele verhouding staat tot de 13 miljoen subsidie van de gemeente per jaar.

’We verbazen ons omdat vanuit de gemeenteraad meermalen is gevraagd om daarvoor meer werk te maken van presentatie van de collectie en zo mogelijk een deel van het gebouw daarvoor geschikt te maken. En we verbazen ons óók, ‘’zei Engberts, ‘’omdat zelfs initiatieven van bezorgde burgers het museum niet zover kreeg om zijn deuren open te doen, terwijl dit de connectie tussen de stad en Boijmans zeer zou bevorderen.’’

Zijn smeekbede is nu opgevolgd door het nieuwe burgerinitiatief. De Verordening Inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam bepaalt dat de gemeenteraad binnen 13 weken nadat het burgerinitiatief in behandeling is genomen een besluit neemt. Maar nu al is duidelijk dat ook de meerderheid van de raad niet langer kan leven met zo’n lange sluiting van het museum en in de komende gemeenteraadsvergadering (30 november) aan wethouder Kasmi zal vragen om met voorstellen te komen.