Nieuwe stadsbrug betekent einde volkstuinen

26 May 2023, 06:30 uur
Politiek
mainImage
Google Maps

De aanleg van de nieuwe stadsbrug tussen Feijenoord en Kralingen vraagt om een rivierverruiming en daardoor ook een aanpassing van de oever van Polder de Esch om de brug een veilige doorvaart voor de scheepvaart te garanderen. De plannenmakers rond bouwwethouder Zeegers zeggen zich te realiseren dat dit natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden zal aantasten, maar dat die consequenties zoveel mogelijk zullen worden gecompenseerd. Voorbeeld daarvan is de aanleg van een nieuw rivierpark tussen de Oude Plantage en Polder de Esch.

Onderdeel van het nu voorliggende voorstel is bovendien het opheffen van de volkstuincomplexen van ATV Ommoord, VTV Venhoeve en ATV Kweeklust. Dit is nodig om ruimte te maken voor nieuwe woningen. Een deel van de recreatieve en sociale waarde van volkstuinen wordt gecompenseerd met nieuwe buurt- en nutstuinen in het gebied, laat Zeegers weten.

Het huidig areaal aan sportterreinen blijft in het gebied behouden, maar voor de meeste verenigingen betekent het voorliggende voorstel een verhuizing naar een nieuw complex op een andere locatie.