Nog geen stadsverwarming voor Pendrecht en Reyeroord

12 April 2024, 15:01 uur
Politiek
mainImage
Zeegers (links)

De betaalbaarheid van stadsverwarming als alternatief voor aardgas staat momenteel zo zwaar onder druk, dat wethouder Zeegers tot een korte time-out heeft moeten besluiten de gebiedsaanpakken binnen het concessiegebied van Vattenfall. In Pendrecht-Zuid en Reyeroord-West worden er zodoende nog geen aansluitovereenkomsten aan woningeigenaren aangeboden of getekend. Evenmin worden er investeringsbesluitenbesluiten genomen over Pendrecht-Noord en Reyeroord-Oost.

‘’Betaalbaarheid is voor het slagen van de warmtetransitie cruciaal. Een betaalbare energierekening voor de Rotterdammer is hier de belangrijkste uitdrukking van’’, verklaart zij haar besluit. ‘’Tegelijkertijd’’, voegt ze eraan toe, ‘’zie ik dat woningcorporaties, particuliere verhuurders en particuliere woningeigenaren zich dreigen terug te trekken als er niet snel meer helderheid komt over de toekomstige tarieven van stadsverwarming.’’

Over de manier waarop die berekend worden bestaat een verschil van inzicht. Betaalbaarheid en voorspelbaarheid van de energierekening is voor zowel gebouw- en woningeigenaren als huurders belangrijk om een besluit te kunnen nemen om over te stappen naar aardgasvrij.

Ondanks dat de warmtetarieven in Rotterdam Zuid lager zijn dan in andere delen van Nederland is Zeegers er op dit moment niet van overtuigd dat de betaalbaarheid voor de bewoners daar in alle gevallen voldoende geborgd is. Vandaar de time-out. Concreet betekent dit dat de gemeente geen besluiten meer neemt binnen de gebiedsaanpakken totdat er meer zekerheid is overbetaalbare warmtetarieven.

Zeegers: ‘’Structurele en langjarige financiering vanuit het Rijk is nodig om de Rotterdammers duidelijkheid en zekerheid te geven dat de overstap naar aardgasvrij betaalbaar is en blijft.’’