Ook D66 Rotterdam bang voor Tiktok (als enige)

23 March 2023, 06:05 uur
Politiek
mainImage
ANP

Men kon erop wachten dat ook een lokale politieke partij aan het stadsbestuur van Rotterdam de vraag zou voorleggen of het gewenst is om het advies van de AIVD te volgen en gemeenteambtenaren af te raden dan wel te verbieden het Chinese Tiktok te downloaden op hun werktelefoons. D66 – altijd alert en nerveus als het om privacygevoelige onderwerpen gaat – heeft het voortouw genomen. Wel als enige. 

Raadslid Fatih Elbay zegt blij te zijn met de ontwikkelingen in Den Haag rond het verbod voor rijksambtenaren. ‘’Het is van cruciaal belang om te voorkomen dat politiek-bestuurlijke gevoelige inlichtingen in verkeerde handen vallen. Dus zijn wij benieuwd naar welke acties het college onderneemt om inlichtingen veilig te stellen en privacyschending en spionage te voorkomen.’’

Het gaat de fractie van het Rotterdamse D66 expliciet om de vraag welke cyberveiligheidsmaatregelen de verantwoordelijke wethouder Struijvenberg gaat nemen voor de apparaten die door ambtenaren worden gebruikt en in hoeverre gemeenteambtenaren trainingen krijgen op het gebied van cyberveiligheid die ook aandacht schenken aan spionagerisico’s?