Ook Rotterdam huiverig van Tiktok

26 May 2023, 06:27 uur
Politiek
mainImage
Gemeente Rotterdam
Wethouder Struijvenberg

Ook de gemeente Rotterdam heeft maatregelen genomen om het gebruik van het Chinese TikTok door ambtenaren aan banden te leggen. Ze doet in navolging van het kabinet, dat op advies van de AIVD rijksambtenaren aanspoort apps met een verhoogd spionagerisico van hun werktelefoons te verwijderen.

Rotterdam hanteert het principe waarbij ambtenaren de mogelijkheid aangeboden krijgen om op een veilige manier op het bedrijfsnetwerk (thuiswerk, mail) in te loggen met privé en of bedrijfsmiddelen. Dat gebeurt via Mobile Device Management-omgevingen. Die worden aan de hand van verschillende lagen beveiligd. TikTok en andere sociale media-applicaties zijn daarop niet toegestaan.

‘’Er zijn verder geen restricties welke individuele applicaties of spelletjes medewerkers op hun device kunnen installeren, want de informatie binnen het werkplatform is beveiligd. Onderzocht wordt wel welke aanvullende technische maatregelen de gemeente kan nemen om installatie van TikTok en soortgelijke applicaties te voorkomen’’, laat wethouder Struijvenberg weten. Hij is de baas van alle Rotterdamse ambtenaren.

D66 Rotterdam had hem over de gevaren van Tiktok schriftelijke vragen gesteld. ‘’Het is namelijk van cruciaal belang om te voorkomen dat politiek-bestuurlijke gevoelige inlichtingen in verkeerde handen vallen’’, vond hun raadslid Elbay.