Ook wijk Feijenoord vraagt hulp van de verkeerswethouder

1 April 2024, 18:59 uur
Politiek
mainImage
LMOFOTO
Piekstraat

Ook de bewonersgroep uit de wijk Feijenoord doet een beroep op de Rotterdamse verkeerswethouder om hun wijk zodanig aan de tijd van nu aan te passen dat de verkeersveiligheid kan terugkeren. Nu is die hopeloos. Het wordt steeds drukker in de oude straten, terwijl de voorzieningen nog dateren uit de tijd dat de bierbrouwerij er was en de Feyenoord-voetballer Cor Veldhoen er zijn bedrijf in havenkleding begon. Kan niet meer, vinden ze.

De verkeerssituatie in de Roentgenstraat wordt al jarenlang door de wijkbewoners als onveilig ervaren. Auto’s rijden er veel te hard. Fietsen wordt daardoor en ook vanwege de te smalle fietsstroken vlak langs geparkeerde auto’s een hachelijke onderneming. De kruisingen van de Roentgenstraat met de Oranjeboomstraat en Rosestraat zijn onoverzichtelijk en daardoor voor fietsers en wandelaars gevaarlijk.

Volgens de gedelegeerden van Feijenoord zullen de problemen binnen afzienbare tijd aanzienlijk vergroot worden door de verwachte grote toename van het autoverkeer vanwege de nieuwe woningen in de Piekstraat en op het Hunter Douglasterrein. In de verkeersstudie van het ontwerp-bestemmingsplan worden daarover duidelijke zorgen uitgesproken met betrekking tot de Piekstraat, de Nijverheidsstraat, de Persoonsdam en het noordelijk deel van de Oranjeboomstraat.

Wat de bewoners opvalt is dat dezelfde studie geen melding maakt van de bijkomende gevolgen van de plannen voor 'De Waterkant' (Feyenoord City) voor de verkeerstoename in dit gebied. Deze nieuwe woonwijk naast en rond het Mallegatpark wordt autoluw met ondergrondse parkeergarages. Het plan hierbij is om de Oranjeboomstraat richting Korte Stadionweg bij het Mallegat doodlopend te maken tot aan de ingang parkeergarages. Daarover houdt men het hart vast.