Op den duur loopt politie-inzet vast op Extinction Rebellion

17 April 2024, 06:13 uur
Politiek
mainImage
Lansink (VVD) en burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb en de twee andere leden van de gezagsdriehoek in Rotterdam (de politiebaas en de officier van justitie) vinden het uitoefenen van grondrechten zo fundamenteel dat die bij de politie voorrang krijgen boven de normale werkzaamheden. ‘’Prioritering is wat politie op dagelijkse basis doet’’, schrijft Aboutaleb aan de fractie van de VVD, die zich geel en groen ergert aan het feit dat de politie keer op keer moet ingrijpen bij wegblokkades van Extinction Rebellion en dat die inzet ten koste gaat elders in de stad.

Bovendien heeft het effect op het moraal onder de agenten, schreef de liberale fractievoorzitter Lansink-Bastemeijer vanuit ingefluisterde wetenschap. ‘’Wijkagenten kunnen niet aanwezig zijn in de wijk om te voorkomen dat jongeren geronseld worden door drugscriminelen, omdat de agenten bezig zijn een verboden demonstratie van XR te beëindigen.’’

De door Aboutaleb verstrekte cijfers geven inderdaad een duidelijke stijging van het aantal bijstanden die politie-eenheden geven aan collega’s die de milieudefensie in toom moeten houden. Bijna een verdubbeling in 2023 in vergelijking met het jaar ervoor. ‘’De inzet van de Rotterdamse politie als bijstand bij de demonstratie op de A12 in Den Haag is vaak gepland. Dus een ver van tevoren geplande inzet heeft niet altijd directe gevolgen voor bijvoorbeeld het kunnen oppakken van meldingen’’, schrijft Aboutaleb enigszins vergoelijkend.

‘’Maar”’, voegt hij eraan toe, ‘’Op de langere termijn kan dit wel leiden tot krapte in het niet meer kunnen vullen van de roosters. Er kunnen zich ook situaties voordoen dat naast de geplande inzet extra inzet op een dag nodig blijkt te zijn of een spoedoproep plaatsvindt waardoor politiemedewerkers uit hun reguliere dienstverband worden gehaald en dan niet meer inzetbaar zijn voor de spoedmeldingen in het eigen district. Een dergelijke situatie deed zich voor in 2023 toen de A12 meerdere dagen achter elkaar bezet werd. In Rotterdam vonden overigens geen verboden demonstraties plaats in 2023.’’