Dagblad010 | Oude en Nieuwe Kamp bewust in de rode cijfers getrokken?
mainImage

Oude en Nieuwe Kamp bewust in de rode cijfers getrokken?

13 januari 2021, 01:40 uur
Politiek

door Jan D. Swart

De Rotterdamse bouwwethouder Bas Kurvers zal woensdag tijdens een openbare vergadering over de plannen om de grond van het Oude en Nieuwe Kamp in Hoek van Holland te verkopen moeten uitleggen waarom de gemeente het exploitatietekort van het recreatiepark heeft laten oplopen tot een niveau waarop wettelijk de weg geplaveid was om de verkoop te rechtvaardigen.

De Wet Markt en Overheid schrijft voor dat een gemeente alleen een recreatieoord mag exploiteren als dat kostendekkend gebeurt en dat is in Hoek van Holland dus nu niet het geval.

Het liberale deel van het stadsbestuur staat op grond van dit artikel daarom sterk in relatie tot de gedupeerde bewoners van de twee parken - merendeel ouwe Rotterdammers, die hun huisjes zelf bouwden of van ouders erfden - tenzij bewezen kan worden dat men op het stadhuis het exploitatietekort willens en weten heeft bevorderd om tot het verkoopbesluit te kunnen komen.

De gemeente heeft bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van huurverhoging in 2020. Dat ruikt dus niet helemaal lekker. Te meer niet als blijkt dat men de bewoners opzettelijk in hun handen hebben laten wrijven toen huurverhoging uitbleef, want ze realiseerden zich toen niet dat ze een half jaar later de rekening kregen gepresenteerd.

De Wet Markt en Overheid verplicht het stadsbestuur overigens niet tot verkoop bij een wankele exploitatie. Het is meer een verstandig advies. Dat betekent dat de gemeenteraad geen waterdicht juridisch argument in handen heeft om het Oude en Nieuwe Kamp in handen te spelen van een investeerder. Het betekent zelfs dat het haar eigen besluit uit 2013 zou kunnen kopiëren. Toen, in 2013, liet de Raad en het stadsbestuur de bewoners met rust vanuit een soort genade op basis van een onbeschreven vooroorlogsrecht. 

Het Oude en Nieuwe Kamp in Hoek van Holland was het recreatiebolwerk van rood Rotterdam. Het dagblad Het Vrije Volk (*) werd er 's zomers huisje aan huisje bezorgd. De thuisabonnement waren omgezet.   

Binnenkort weet men welk stemadvies PvdA-fractievoorzitter Co Engberts zijn mede-raadsleden heeft gegeven. (*) https://dagblad010.nl/Columns/jan-d-swart-ontspannen-solliciteren-bij-het-vrije-volk